Bàn gỗ Me Tây nhà hàng 2m5

Liên hệ để báo giá

MSP: 2.1

Sản xuất : Gỗ Xuyên Việt

Quy trình xử lý ,sản xuất gỗ chuẩn xuất khẩu

Kích thước: 2m5 x 80cm x 5cm

Kiểu dáng : Hình chữ nhật nguyên tấm tự nhiên